Studia dietetyczne

Obecnie młodzi ludzie mają do wyboru różne kierunki studiów. Jednym z tych, które dają największe szanse na znalezienie pracy jest dietetyka. Z tego powodu interesuje się nią wiele osób.

Oczywiście, istnieje możliwość zostania dietetykiem bez kończenia studiów. Wystarczy bowiem zapisać się do odpowiedniej szkoły policealnej, a następnie zdać egzamin zawodowy. Jednak nie można zaprzeczyć temu, że to właśnie ukończenie wyższej szkoły umożliwia zdobycie najobszerniejszej wiedzy, potrzebnej w tym zawodzie. Trzeba jednak pamiętać, że są to studia bardzo wymagające. Łączą bowiem elementy biologii, chemii i fizyki, a zatem nie są odpowiednie w przypadku humanistów. W trakcie pięcioletnich studiów prowadzone są zajęcia z zakresu anatomii, fizjologii, podstaw żywienia, higieny, toksykologii czy epidemiologii. Dzięki temu absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do pracy na przykład w publicznych oraz prywatnych placówkach ochrony zdrowia, organizacjach konsumenckich, zakładach zbiorowego żywienia czy instytucjach badawczo-naukowych.

Dietetykę można studiować na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. O przyjęcie na studia, podobnie jak w przypadku innych kierunków, mogą ubiegać się osoby, które zdały egzamin maturalny. Szczegółowe wymagania określone są przez konkretne uczelnie. Zazwyczaj jednak niezbędne jest zdawanie na maturze takich przedmiotów jak biologia oraz chemia i zdobycie dostatecznie dobrego wyniku.